UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Kako da znam koliko imam bodova do sada?


Članovi Komore medicinskih sestara i zdrastvenih tehničara Srbije broj svojih bodova mogu da pročitaju na web portalu Komore. Da bi ste se prijavili potrebno Vam je da znate svoj ID broj (npr. OVO11122317) i JMBG.

 

Šta da radim ako mi se broj bodova registrovanih bodova ne slaže sa stvarno sakupljenim brojem bodova?


Ukoliko se broj Vaših bodova koje ste sakupili ne slaže sa brojem bodova koji su registrovani u Komori, morate podneti "Zahtev za ispravku bodova KME" koji možete preuzeti na našem sajtu u sekciji "Dokumenti Udruženja". 

U prilogu zahteva potrebno je dostaviti fotokopiju sertifikata ili potvrde učešća sa skupa na kojem ste bodove ostvarili a Komora ih iz nekog razloga nije registrovala. Nije potrebno dostavljati fotokopije svih svojih sertifikata – već samo onih za koje podnosite reklamaciju.

 

Kako da znam koji su mi bodovi interni, a koji eksterni?


Na svakoj potvrdi (sertifikatu) se vidi ko je organizator predavanja.
Svi tipovi edukacije koje organizuju Udruženja donose eksterne bodove.
Sve što organizuje ustanova u kojoj radite donosi interne bodove.
Svi stručni sastanci koje organizuje zdravstvena ustanova na teritoriji Južnobačkog okruga Vama donose interne bodove.
Kursevi koje organizuje zdravstvena ustanova donose interne bodove za zaposlene u toj ustanovi, a za sve ostale donose eksterne bodove.

 

Od kada do kada se skupljaju bodovi u jednoj godini?


Po Pravilniku o obnavljanju licence Zdravstvenog saveta Srbije, bodovi se skupljaju u kalendarskoj godini, a po tumačenju Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – ogranak Vojvodina, bodovi se skupljaju od datuma izdavanja licence.

 

Kako skupljam bodove kad sam na bolovanju?


Za sva bolovanja duža od šest meseci (trudničko, porodiljsko...) neophodno je popuniti formular o mirovanju licence (možete preuzeti sa našeg sajta - sekcija "Dokumenti Udruženja").

Uz popunjenom zahtev neophodno je da priložite neki od sledećih dokumenata:

1. Fotokopiju rešenja o mirovanju radnog odnosa zbog odlaska na odsluženje vojnog roka  izdatom od strane poslodavca

2. Fotokopiju rešenja o mirovanju radnog odnosa po osnovu upućivanja na rad u  inostranstvo izdatom na Vaše ime od strane poslodavca

3. Fotokopiju rešenja o Vašem imenovanju u državni organ, sindikat, političku organizaciju

4. Fotokopiju rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta izdatom od  strane poslodavca ili organa ovlašćenog da izda potvrdu o ovoj vrsti odsustva

5. Fotokopiju izveštaja lekara/lekarske komisije za bolovanje duže od šest meseci.

Ova dokumenta predati u Komoru – ogranak Vojvodina, Jevrejska 2, I sprat, tel: 021 452-154

Na ovaj način ne morate da skupljate bodove u periodu mirovanja, a trajanje licence se produžava za taj vremenski period.