UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Udruženje zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje zdravstvenih radnika:

Primarni cilj Udruženja je naučno i edukativno delovanje radi unapređenja zdravstvenih usluga. Postojimo od 2003. godine kada smo osnovani kao Podružnica zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici u okviru Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Kao samostalna organizacija registrovani smo avgusta 2010. godine.


Aktivnosti

  • Sprovodimo kontinuiranu medicinsku edukaciju, kako za članove tako i za sve zainteresovane zdravstvene radnike.

  • Organizujemo, sami ili u saradnji sa drugim stručnim organizacijama i udruženjima, stručne sastanke, kurseve i druge oblike stručnog usavršavanja i obrazovanja radi unapređenja zdravstvenih usluga.


Organizacija i članstvo

Budući da naša organizacija već sada broji preko 900 članova, da poseduje odličnu komunikacionu infrastrukturu i adekvatan prostor, sa sigurnošću možemo konstatovati da smo u mogućnosti da svakom od naših članova obezbedimo neophodne bodove za obnovu licence, bez dodatnih materijalnih izdataka.


Interna edukacija

  • Svaki Institut u toku godine održi više od 12 akreditovanih predavanja.
  • Predavanja se organizuju za zdravstvene radnike sa sva tri Instituta.
  • Predavači su naši radnici.


Eksterna edukacija

  • Predavanja, seminari i kursevi akreditovani preko nešeg Udruženja svim učesnicima donose eksterne bodove.

  • Svi kursevi i seminari koji se akredituju preko ustanove - Instituta priznaju se kao eksterni bodovi za članove sa druga dva Instituta.


Kontinuirana edukacija - savremeni imperativ

Predavanja akreditovana preko naša tri Instituta pružaju članovima Udruženja brojne pogodnosti:

  • Uvek aktuelne teme
  • Materijalnu uštedu - kotizacija se ne naplaćuje
  • Dostupnost - na dohvat ruke

Radom Udruženja koordinira Izvršni odbor koji sačinjavaju predstavnici sva tri Instituta.

 

Imamo sve, nedostaje još samo malo Vaše dobre volje.

Pridružite nam se!