UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Filters

Stručni sastanak

Akreditovano za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i ostale profile

...

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broja: 153-02-1827/2013-01 u

...

STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

23. 05 2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU- IOV

 

1.

...

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????:

...

STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

ČETVRTAK 2.03.2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU

 

1.

...

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-562/2013-01 u

...

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-321/2012-01 u

...

Na sajtu UZRISK-a novi elektronski testovi:

Test 19 - UTICAJ KONZUMACIJE CIGARETA NA ZDRAVLJE

Test je

...

EDUKATIVNI KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-3968/2010-02 u

...

Na sajtu UZRISK-a je postavljen novi elektronski test - Test 16 - Tuberkuloza

Autor: Marijana

...