UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

widgit logo

 

Razvijena od strane Widgit tima https://www.widgit.com/products/health/covid19-communication-chart.htm sa timom za govornu i jezičku terapiju u Opštoj bolnici u Vestonu.

Ova tabla simbola može pomoći medicinskom osoblju u komunikaciji sa pacijentima koji su oboleli od Covid-19 ali i za sve pacijente koji imaju otežanu komunikaciju, naročito, može omogućiti komunikaciju u situaciji kada je pacijent intubiran ili traheostomiran, ali svestan.

Tabla sadrži simbole za potrebe trenutne nege kao i poruke koje pacijenti možda žele da prenesu članovima porodice, a posebno se smatra korisnom i u situacijama palijativne nege. 

Tabla je dvostrana, na jednom listu koji se može štampati za svakog pacijenta pojedinačno, a može se i plastificirati, dezinfikovati i po potrebi koristiti za više pacijenata.

U saradnji sa Widgit timom, koleginicom Sanjom Ivanković, tabla je prevedena na srpski jezik i dobijena je saglasnost i preporuka za dalju distribuciju i korišćenje.

 

Kako se koristi tabla - pogledajte ovde -

 

Preuzmite tablu za komunikaciju - ovde -

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra, edukator