UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2156/14

Zdravstveno-vaspitni rad kod bolesnika sa hipertenzijom na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Stručni sastanak će biti održan dana 24.02.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 240215.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 13:00""Zdravstveno-vaspitni rad kod bolesnika sa hipertenzijom na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine"",
  Predavač: Ljiljana Janković
 • 13:50 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2154/14

Zaštita od jonizujućeg zračenja – osnovni pojmovi

Stručni sastanak će biti održan dana 24.02.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 240215.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 14:00""Zaštita od jonizujućeg zračenja – osnovni pojmovi"",
  Predavač: Zoran Elez
 • 14:50 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje i više stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2184/14

Program sveobuhvatne kardijalne rehabilitacije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Stručni sastanak će biti održan dana 03.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 030315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 13:00""Program sveobuhvatne kardijalne rehabilitacije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine"",
  Predavači: Željka Karnaš i Aleksandra Čanji
 • 13:50 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2174/14

Uloga medicinske sestre-tehničara u edukaciji obolelih od astme

Stručni sastanak će biti održan dana 03.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 030315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 14:00""Uloga medicinske sestre-tehničara u edukaciji obolelih od astme"",
  Predavač: Marijana Malahovski
 • 14:50 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2186/14

Asepsa kao imperative u operacionom bloku

Stručni sastanak će biti održan dana 10.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 100315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 13:00""Asepsa kao imperative u operacionom bloku"",
  Predavač: Vesna Dunđerski
 • 13:50 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2186/14

Instrumentarka u hirurškom timu

Stručni sastanak će biti održan dana 10.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 100315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 15:00""Instrumentarka u hirurškom timu"",
  Predavač: Snežana Kenđur
 • 15:50 – Diskusija
 • 16:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2186/14

Značaj pripreme operativnog polja kod ugradnje pejsmejkera

Stručni sastanak će biti održan dana 10.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 100315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 14:00""Značaj pripreme operativnog polja kod ugradnje pejsmejkera"",
  Predavač: Margareta Pivaš
 • 14:50 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2123/14

Sestrinske procedure u sprečavanju komplikacija nakon implantacije stalnog pejsmejkera

Stručni sastanak će biti održan dana 17.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 170315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 13:00""Sestrinske procedure u sprečavanju komplikacija nakon implantacije stalnog pejsmejkera"",
  Predavač: Milica Jezerkić
 • 13:50 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.

" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom ????: 153-02-1979/2014-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-2157/14

Uloga sestre u zdravstvenoj nezi i terapiji boledsnika sa dijabetesom

Stručni sastanak će biti održan dana 17.03.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove Udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47, poziv na broj 170315.


PROGRAM


 • 12:50 – Prijava učesnika
 • 13:00""Uloga sestre u zdravstvenoj nezi i terapiji boledsnika sa dijabetesom"",
  Predavač: Elizabeta Ćirić
 • 13:50 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak stručnog sastanka i podela potvrda

 

Predavanje nosi 1 interni bod i akreditovano je za medicinske sestre i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.

"

STRUČNI SASTANAK

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, A-1-1862/15

Aktuelne preporuke za revaskularizaciju miokarda

Stručni sastanak će biti održan dana 15.09.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavač: dr sci. med. dr Živojin Jonjev. Predavanje nosi 1 interni bod.

STRUČNI SASTANAK

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, A-1-1864/15

Preoperativni skrining karotidne bolesti kod pacijenata lečenih hirurškom revaskularizacijom miokarda

Stručni sastanak će biti održan dana 06.10.2015.godine sa početkom u 13h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavač: mr sci. med. dr Aleksandra Vulin. Predavanje nosi 1 interni bod.

KURS

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, A-1-2141/15

Specifičnosti lečenja bolesnika u jedinici intenzivne kardiološke nege

Stručni sastanak će biti održan dana 08.10.2015.godine sa početkom u 10h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavači: prof. dr Gordana Panić, dr sci. med. dr Tibor Čanji, prof. dr Igor Ivanov, doc. dr Milovan Petrović, dr sci. med. dr Tanja Popov. Kurs nosi 6 internih bodova.

"

KURS

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, D-1-1439/15

Invazivna dijagnostika i interventne procedure kardiovaskularnih oboljenja na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Kurs će biti održan dana 31.10.2015.godine sa početkom u 8:30h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavači: doc dr Vladimir Ivanović, dr Mila Kovačević, ms Daliborka Dimitrić, ms Zvezdana Jung, ms Vladislava Blagojević, ms Miroslava Kovačević, ms Milka Petrović, viši rad. teh. Gordana Jegdić,struk.rad.teh. Uroš Jeremić, struk.rad.teh Slavko Nestorović, struk. rad. teh Branislav Zečević. Kurs nosi 4 interna boda.

"

KURS

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, D-1-1413/15

Specifičnosti u zdravstvenoj nezi i lečenju kardiovaskularnih bolesnika u Institutu za kardiovaskularne bolesti

Kurs će biti održan dana 05.12.2015. sa početkom u 9:00h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavači: prof. dr Ljiljana Marković Denić, doc. dr Lazar Velicki, medicinske sestre Gabriela Baki, Verica Jocić, Olivera Jonjev, Ana Miklovic, Silvia Brežnjak, Nataša Todorović i Vesna Polovina, strukovna med. sestra Slobodanka Dvizac, dipl. org. zdravstvene nege Elizabeta Ćirić, dipl. org. zdravstvene nege – master Leposava Daničić, i dipl. viši fizioterapeut Željka Karnaš. Kurs nosi 4 boda.

Stručni sastanak

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, A-1-1863/15

Procena ishemije i vijabilnosti miokarda stres ehokardiografijom

Predavanje će biti održano dana 17.12.2015. godine sa početkom u 11:00h u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Predavač: dr Snežana Stojšić. Kurs nosi 1 bod.