UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

EDUKATIVNI KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-3968/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-3078/10

Edukovana medicinska sestra u tretmanu akutnog koronarnog sindroma

Kurs će biti održan u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, samo za osoblje Instituta.


PROGRAM


 • 13:00 – Popunjavanje ulaznog testa
 • 13:30”Akutni koronarni sindrom”,
  predavač: Prof G. Panić
 • 14:30”Akutni koronarni sindromi u rukama medicinske sestre - prijem”,
  predavač: Danijela Stevanov
 • 15:00 – Pauza

 • 15:30”Akutni koronarni sindromi u kateterizacionoj laboratoriji”,
  predavač: Acc. mr dr M. Petrović
 • 16:15”Medicinska sestra-instrumentarka kateterizacione laboratorije”,
  predavač: Lidija Pilipović
 • 16:45”Medicinska sestra jedinice intenzivne kardiološke nege: Akutni koronarni sindromi u rukama medicinske sestre”,
  predavač: Daliborka Dimitrić
 • 17:15 – Diskusija
 • 17:30 – Popunjavanje izlaznog testa i evaluacija
 • 18:00 – Završetak rada


" "

KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-772/11

Sestra lider u komunikaciji sa teškim ljudima

Kurs će biti održan 20. septembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 200,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 200911.


PROGRAM


 • 13:00 – Prijava učesnika
 • 13:30”Teški ljudi”,
  predavač: Organizator zdravstvene nege Mira Rebić
 • 14:20 – Pauza
 • 14:40”Osobine teških ljudi”,
  predavač: Organizator zdravstvene nege Mira Rebić
 • 15:00”Kreativna radionica-igranje uloga”,
  predavači: Organizator zdravstvene nege Mira Rebić i Organizator zdravstvene nege Elizabeta Ćirić
 • 16:00 – Diskusija i popunjavanje izlaznog testa i anketnih listića
 • 16:30 – Završetak rada


" "

KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-278/2011-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-2363/11

Ca dojke - dijagnostika i načini lečenja

Kurs će biti održan 08. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 1100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 081011.


PROGRAM


 • 8:00 – Popunjavanje ulaznog testa
 • 8:15”Faktori rizika”,
  predavač: Strukovna medicinska sestra Ubavin Alkica
 • 8:40”UZ pregled dojke”,
  predavač: Strukovni radiološki tehničar Erić Danijela
 • 9:00”Mamografija”,
  predavač: Medicinska sestra Dedić Ljilja
 • 9:20”Primena MR u dijagnostici obolenja dojki”,
  predavač: Strukovni radiološki tehničar Babić Željko
 • 10:00 – Diskusija
 • 10:20 – Pauza

 • 10:50”Stadijumi bolesti”,
  predavač: Strukovna medicinska sestra Damjanov Biljana
 • 11:05”PH i citologija u dijagnostici tumora dojke”,
  predavač: Laboratorijski tehničar Ušjak Vera
 • 11:20”Biopsija sentinealnih nodusa aksile”,
  predavač: Medicinska sestra Kovačević Zorka
 • 11:35”Sentinel nod koncept u hiostološkom tretmanu dojke”,
  predavač: Laboratorijski tehničar Ušjak Vera
 • 11:45”Principi rekonstruktivne hirurgije Ca dojke”,
  predavač: Medicinska sestra Jelena Ivanović
 • 11:55”Rehabilitacija kod operisanih od karcinoma dojke”,
  predavač: Viši fizioterapeut Hemun Svetislav
 • 12:20 – Diskusija
 • 12:40 – Pauza

 • 13:10”Terapija ranog karcinoma dojke”,
  predavač: Strukovna medicinska sestra Ubavin Alkica
 • 13:25”RT Ca dojke”,
  predavač: Viši radiološki tehničar Lončarski Ljiljana
 • 13:45”Uloga RO tehničara u pripremi pacijenta za radioterapijski tretman Ca dojke”,
  predavač: Viši radiološki tehničar Tomić Slađana
 • 14:00”Primena palijativne i hemioprevencije”,
  predavač: Strukovna medicinska sestra Damjanov Biljana
 • 14:15 – Diskusija
 • 14:40 – Popunjavanje izlaznog testa
 • 15:00 – Podela potvrda o učešću na kursu


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-575/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-773/11

Uloga medicinske sestre u preoperativnom i postoperativnom tretmanu histerektomisanih pacijentkinja

Sastanak će biti održan 11. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 111011.


PROGRAM


 • 13:00”Uloga medicinske sestre u preoperativnom i postoperativnom tretmanu histerektomisanih pacijentkinja”,
  predavač: medicinska sestra Tanja Vuletić
 • 13:40 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak rada


" "

KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2010-02 u zbirnoj tabeli ”Stručni sastanci” pod brojem D-1-770/11

Tranplantacija matičnih ćelija hematopoeze - postupci i komplikacije

Kurs će biti održan 04. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 600,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 041011.


PROGRAM


 • 13:00 – Popunjavanje ulaznog testa
 • 13:15”Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze - uvod”,
  predavač: Asist. dr Lazar Popović
 • 13:45”Postupak mobilizacije i skupljanja matičnih ćelija hematopoeze”,
  predavač: Laboratorijski tehničar Mikica Trajković
 • 14:00”Zamrzavanje i postupak dugotrajnog čuvanja matičnih ćelija hematopoeze”,
  predavač: Laboratorijski tehničar Dejan Dobrić
 • 14:10”Specifičnosti pripreme i prijema pacijenta za sprovođenje visokodozne terapije”,
  predavač: Medicinska sestra Sanja Krajniker Živojinov
 • 14:40”Prevencija komplikacija vezanih za primenu centralnog venskog pristupa kod onkoloških bolesnika”,
  predavač: Medicinska sestra Mirjana Bačić Džunja
 • 15:00”Sprovođenje visokodozne hemioterapije i vraćanje matičnih ćelija”,
  predavač: Medicinska sestra Sanja Krajniker Živojinov
 • 15:15”Infekcije kod neutropeničnih bolesnika”,
  predavač: Asist. dr Lazar Popović
 • 15:45”Oralni mukozitis i primena parenteralne ishrane kod onkoloških bolesnika podvrgnutih visokodoznoj hemioterapiji”,
  predavač: Medicinska sestra Snežana Šešum
 • 16:05”Priprema za otpust i otpust pacijenta nakon završene transplantacije matičnih ćelija”,
  predavač: Medicinska sestra Mirjana Bačić Džunja
 • 16:15 – Diskusija
 • 16:30 – Popunjavanje izlaznog testa
 • 17:00 – Podela potvrda o učešću i brošura


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D -1-769/11

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u nuklearnoj medicini

Sastanak će biti održan 15. novembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici.
Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 151111.


PROGRAM


 • 14:00”Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u nuklearnoj medicini”,
  predavač: Viši laboratorijski tehničar Mihoci Zvonimir
 • 14:40 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-771/11

Maligni tumori glave i vrata

Sastanak će biti održan 27. septembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 270911.


PROGRAM


 • 14:00”Maligni tumori glave i vrata”,
  predavač: Medicinska sestra Milica Kašiković
 • 14:40 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-695/11

Screening raka grlića materice – Decena program

Sastanak će biti održan 27. septembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 200,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 270911.


PROGRAM


 • 13:00”Screening raka grlića materice – Decena program”,
  predavači: Medicinska sestra Sandra Milošević i Laboratorijski tehničar Stana Tepić
 • 13:40 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-1685/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1660/11

Trahelektomija u graviditetu i principi zdravstvene nege

Sastanak će biti održan 11. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 111011.


PROGRAM


 • 14:00”Trahelektomija u graviditetu i principi zdravstvene nege”,
  predavač: Strukovna medicinska sestra Slavica Trifunčević
 • 14:40 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-1685/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1696/11

Sestrinske intervencije u izvođenju polisomnografije

Kurs će biti održan 06. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 061011.


PROGRAM


 • 14:00”Sestrinske intervencije u izvođenju polisomnografije”,
  predavač: Medicinska sestra Leposava Kalaver
 • 14:40 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-278/2011-01 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-2290/11

Parenteralna i enteralna prehrana

Kurs će biti održan 06. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 061011.


PROGRAM


 • 13:00”Parenteralna i enteralna prehrana”,
  predavač: Medicinski tehničar Bojan Đekić
 • 13:40 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-575/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem A-1-238/11

Mere učestalosti poremećaja zdravlja
Onkoepidemiološka analiza malignih tumora jednjaka


Sastanak će biti održan 18. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici.


PROGRAM


 • 13:00”Mere učestalosti poremećaja zdravlja”,
  predavač: Prof. dr. Marica Miladinov Mikov
 • 13:20”Onkoepidemiološka analiza malignih tumora jednjaka”,
  predavač: Asist. Dr. Tihomir Duganđija
 • 13:40 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-575/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem A-1-244/11

Savremeni pristup radioterapije tumora mozga i prostate

Sastanak će biti održan 8. novembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici.


PROGRAM


 • 13:00”Savremeni pristup radioterapije tumora mozga i prostate”,
  predavači: Prof. dr. Marko Erak i dr. Miroslav Latinović
 • 13:40 – Diskusija
 • 14:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-575/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem A-1-241/11

Postoperacioni kongitivni deficit
Elektrolitski disbalans


Sastanak će biti održan 8. novembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici.


PROGRAM


 • 14:00”Postoperacioni kongitivni deficit”,
  predavač: Prim.MR sci.med.dr. A.Stokić
 • 14:30”Elektrolitski disbalans”,
  predavač: Dr. I. Lovaš
 • 15:00 – Završetak rada


" "

STRUČNI SASTANAK

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-575/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-2364/11

IHH određivanje HER 2 receptora kod predikora metastatskog potencijala karcinoma dojke

Sastanak će biti održan 15. novembra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 100,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 151111.


PROGRAM


 • 14:00”IHH određivanje HER 2 receptora kod predikora metastatskog potencijala karcinoma dojke”,
  predavač: Laboratorijski tehničar Bosiljka Kovačević
 • 14:40 – Diskusija
 • 15:00 – Završetak rada


" "

KURS

akreditovan od strane Zdravstvenog saveta odlukom broj: 153-02-4246/2011-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-2282/11

Moguće komplikacije nakon kardiohirurških intervencija, rano prepoznavanje i tretman

Kurs će biti održan 22. oktobra 2011. godine u Svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, Za članove udruženja predavanje je besplatno, a za ostale slušaoce kotizacija iznosi 900,00 RSD.
Uplata se može izvršiti na račun broj 340-30613-47; poziv na broj 221011.


PROGRAM


 • 08:00 – Registracija učesnika
 • 08:15 – Popunjavanje ulaznog testa
 • 08:30”Plućna disfunkcija kod kardiohirurških bolesnika”,
  predavač: Prof. dr Tamara Vasić
 • 09:15”Uloga sestre u prepoznavanju i tretmanu plućnih komplikacija”,
  predavač: Medicinska sestra Aranka Daranji Fenjveši
 • 09:45”Komplikacije od strane kardiovaskularnog sistema”,
  predavač: Dr Miodrag Golubović
 • 10:30”Uloga sestre u prepoznavanju i tretmanu kardiovaskularnih komplikacija”,
  predavač: Medicinska sestra Nena Nikolić
 • 11:00 – Pauza
 • 11:20”Gastrointestinalne komplikacije u kardiohirurgiji”,
  predavač: Dr Živoin Jonjev
 • 12:10”Uloga sestre u prepoznavanju i tretmanu gastrointestinalnih komplikacija”,
  predavač: Medicinska sestra Olivera Jonjev
 • 12:40”Komplikacije koaguabiliteta”,
  predavač: Dr Renata Mojašević
 • 13:25”Uloga sestre u prepoznavanju i tretmanu bolesnika sa problemima koaguabiliteta”,
  predavač: Organizator zdravstvene nege Leposava Daničić
 • 14:00”Komplikacije nakon kardiohirurških intervencija na Klinici za kardiohirurgiju u Sremskoj Kamenici”,
  predavač: Organizator zdravstvene nege Nataša Stojaković
 • 14:30 – Diskusija
 • 15:00 – Popunjavanje izlaznog testa i anketnih listića
 • 15:15 – Završetak rada i podela sertifikata