Na sajtu UZRISK-a je postavljen novi elektronski test - Test 14 - INFLUENZA

Autor: Malahovski Marijana

Broj akreditacije 153-01-00071/21 od 01.03.2021.

Evidencioni broj D-1-74


Test je akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Test ima 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...