1. Mere prevencije i postupak nakon akcidenta kod pacijenata sa HIV-om
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. D-1-742
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

2. Bronhiektazije kroz proces Zdravstvene nege
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020  D-1-743
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje jednog testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...