Na sajtu UZRISK-a novi elektronski testovi:

Test 19 - UTICAJ KONZUMACIJE CIGARETA NA ZDRAVLJE

Test je otvoren za polaganje od 27. maja 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-238/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine

 

Test 20 - KATETERIZACIJA MOKRAĆNE BEŠIKE

Test je otvoren za polaganje od 27. maja 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-239/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine


Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testova se dobija po 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj testove je 1000 dinara.

 

Poštovane koleginice i kolege,

Izašao je novi pravilnik o Bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Službenom glasniku br. 17/2022 od 11.02.2022. god.

Pogledajte novi Pravilnik

Na sajtu UZRISK-a je postavljen novi elektronski test - Test 16 - Tuberkuloza

Autor: Marijana Malahovski

Broj akreditacije 153-01-00188/21 od 18.05.2021

Evidencioni broj D-1-244/21


Test je akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Test ima 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...